KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Zestaw programów i podręczniki

Realizowane programy pracy dydaktyczno-wychowawczej.

W oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego  2018r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej , w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branży szkoły I stopnia , kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej ( Dz. U. z 2017r. poz. 356) i Rozporządzenia MEN z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego  i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2012r. poz. 7520).

Dopuszczono do użytku i realizacji w roku szkolnym 2018/2019:

Program ,,Wokół przedszkola” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej, Joanny Lendzion i Wiesławy Żaby-Żabińskiej (Mac Edukacja) wpisany do ewidencji Przedszkolnych Zestawów Programów „Przedszkola w Tęczowym Kręgu” ;Podręczniki dla 5 i 6 – latków „Olek i Ada”

Programy wspomagające rozwój dzieci:

 1. „Dziecięca matematyka” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej
 2. „Kochamy dobrego Boga.”- Komisja Wychowania Katolickiego KEP (przew. bp Marek Mendyk)
 3. „Program adaptacyjny „ Witamy w przedszkolu” współautorstwo: Barbara Kamińska, Urszula Sałyga, Katarzyna Wieloch
 4. „Program wychowawczy –wychowanie wspólnym dobrem i rodziny” Współautorstwo: Ewa Bereda Barbara Kamińska, , Katarzyna Wielocha
 5. Program profilaktyczny ,,Jestem radosny, bawię się i żyję bezpiecznie" -autorstwa Beaty Karczewskiej

Programy są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego określoną rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) oraz dostosowany został do potrzeb i możliwości dzieci, jest poprawny metodycznie i merytorycznie. 

Zgodność dotyczy celów kształcenia przedstawionych w języku wymagań ogólnych, treści nauczania i wymagań szczegółowych. Programy uwzględniają także wskazane w podstawie warunki i sposoby realizacji treści programowych.. Struktura programów uwzględnia wymagane elementy budowy programu: cele szczegółowe, treści, wymagania szczegółowe, sposoby osiągania celów i sposoby sprawdzania osiągnięć. Przedstawione programy są dostosowane do możliwości edukacyjnych wychowanka , są poprawne merytorycznie i metodycznie

Inne programy i projekty realizowane przez nauczycieli Przedszkola nr 113 :

 1. „CZYTAJĄCE PRZEDSZKOLA” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” – ogólnopolski program, dzięki któremu wszystkie dzieci mają codzienny kontakt z literaturą piękną i żywym słowem. Sesje czytelnicze w naszym przedszkolu odbywają się każdego dnia po obiedzie.
 2. „KUBUSIOWI PRZYJACIELE NATURY” ogólnopolski program edukacyjny o tematyce przyrodniczej i ekologicznej. Uczący poszanowania świata przyrody i promujący zdrowy styl życia. Dzieci realizując szereg działań związanych z programem uczą się jak dbać o środowisko i chronić przyrodę.
 3. "PROBLEM Z GŁOWY" - ogólnopolski program profilaktyki zdrowotnej przeciwdziałający wszawicy. 
 4. "PROFILAKTYKA GRYPY" - program skierowany do placówek oświatowych, którego celem jest podejmowanie działań ograniczających ryzyko zarażenia sie wirusem. 
 5. "CHRONIMY DZIECI" - program profilaktyki przemocy wobec dzieci. Promowany przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawna nazwa: Fundacja Dzieci Niczyje) . Jego ideą jest przyznawanie certyfikatu „Chronimy Dzieci" placówkom, które spełniają wysoki poziom standardów ochrony dzieci oraz oferują wysoką jakość programów ochrony dzieci przez krzywdzeniem. 
 6. "VARSAVIANISTYCZNE PRZEDSZKOLE" – program, którego celem jest promowanie Warszawy. Organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, które przyznaje certyfikaty za upowszechnianie wśród wychowanków wiedzy na temat Warszawy i organizowanie działań na jej rzecz. 
 7. „EDUKACJA KULTURALNA PRZEDSZKOLAKÓW”  - ogólno warszawski program, którego celem jest integracja środowisk zajmujących się edukacją kulturalną najmłodszych tj: instytucji typu muzea, biblioteki, organizacje pozarządowe i nieformalne, które przy aktywnej współpracy z placówkami oświatowymi będą propagować szeroko rozumiana sztukę i kulturę.
 8. "AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA".- program propagujący zdrowy styl życia
 9. "AKADEMIA AQUA FRESH".- program profilaktyczny higieny jamy ustnej.

INNOWACJE

 1. ,,PRZYJACIELE ZIPPIEGO’’  to międzynarodowy program kształtowania i rozwijania umiejętności psychospołecznych u dzieci. Uczy różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i wykorzystywania nabytych umiejętności w codziennym życiu oraz doskonali relacje dzieci z innymi.
Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu" w Warszawie
odpowiada: Elzbieta Pakieła
data: 11-03-2019
wytworzył: Elzbieta Pakieła
data: 11-03-2019
data: 11-03-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 01-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 579