KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Przedszkolu Nr 113 „Przedszkole w Tęczowym Kręgu” prowadzone są następujące rejestry, ewidencje i archiwa:

 1. Księgi inwentarzowe.
 2. Rejestr pracowników.
 3. Ewidencja akt osobowych pracowników.
 4. Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczycieli.
 5. Ewidencja zastępstw.
 6. Rejestr zarządzeń wewnętrznych.
 7. Księga dzieci.
 8. Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców.
 9. Rejestr skarg i wniosków.
 10. Ewidencja dokumentacji przedszkolnej.
 11. Rejestr korespondencji.
 12. Rejestr Upoważnień/Pełnomocnictw
 13. Ewidencja czasu pracy.
 14. Ewidencja pieczęci i pieczątek,
 15. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
 16. Archiwum dokumentacji przedszkola. ( wykaz teczek zarchiwizowanych).

 Archiwum zakładowe Przedszkola

 • Zgodnie z Ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, archiwum przedszkola ma status archiwum zakładowego tzn. służy potrzebom jednostki, dla której zostało utworzone.
 • Gromadzi się w nim akta niezbędne w bieżącej pracy przedszkola. Część dokumentacji, która zgodnie z obowiązującymi przepisami została zaliczona do kategorii A, czyli wieczystej przekazuje się po 25 latach przechowywania do Archiwum Państwowego w Warszawie..

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

 • Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018r o ochronie danych osobowych . (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)
 • Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie przedszkola osobom upoważnionym na ich wniosek.
 • Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie placówki.

INSTRUKCJA  KANCELARYJNA

 

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole nr 113 "Przedszkole w Tęczowym Kręgu" w Warszawie
odpowiada: Elzbieta Pakieła
data: 22-03-2019
wytworzył: Elzbieta Pakieła
data: 22-03-2019
data: 22-03-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 01-06-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 494